Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten en andere opdrachtgevers

Om u goed van dienst te kunnen zijn verzamel en gebruik ik de persoonsgegevens die u mij verstrekt. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van mij, dan gebruik ik uw gegevens om u:

  • een passende offerte te kunnen toesturen,
  • goederen te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten,
  • te kunnen factureren,
  • goed en efficiënt met u te kunnen communiceren voor een optimale dienstverlening.

De gegevens die ik van u mogelijk registreer zijn:

  • (bedrijfs-)naam
  • adres gegevens
  • e-mailadres
  • btw nummer
  • kamer van koophandel nummer
  • bankrekeningnummer

U bent niet verplicht om mij uw persoonsgegevens te verstrekken. Maar u begrijpt dat wanneer ik geen of onvoldoende persoonsgegevens ter beschikking hebben, de kans bestaat dat ik mijn werkzaamheden niet kan uitvoeren en u niet van dienst kan zijn.

Verstrekking aan derden

Bij mijn werkzaamheden wordt geen gebruik gemaakt van expertise van derden. Derhalve worden gegevens niet verstrekt aan derden. Voor contact mogelijkheden wordt gebruik gemaakt van Microsoft Office. Hier worden verder geen contactgegevens opgeslagen van klanten in adresboeken binnen dit pakket.

bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u geen klant bij mij bent, worden er geen gegevens opgeslagen van u. Bent u wel klant bij mij, dan zullen uw persoonsgegevens bewaard worden voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen ik verplicht ben mijn administratie te bewaren voor de belastingdienst. Na afloop van deze periode zal ik uw persoonsgegevens verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Breimachinereparatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cookies

Mijn website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor mij mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Ik gebruik cookies uitsluitend om mijn website beter te laten functioneren en u gemak te brengen in het gebruik van mijn website. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

uw rechten

U heeft het recht om mij te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u mij ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij mij bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u mij verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Breimachinereparatie:

Breimachinereparatie.

De heer A. Nijhuis
Barink 6
7482HG HAAKSBERGEN

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

HAAKSBEREN, 21 April 2020